Феромони - це біологічно активні речовини, що виділяються тваринами в навколишнє середовище і специфічно впливають на поведінку, фізіологічний та емоційний стан особин одного виду. Ці речовини, поширювані в повітрі або воді, на грунті або предметах, маркують зайняту твариною територію, полегшують орієнтацію і зміцнюють зв'язки між членами групи (сім'ї, стада, рію, зграї). Риби, земноводні, ссавці добре розрізняють феромони особин свого та інших видів, а загальні групові феромони дозволяють тваринам відрізняти «своїх» від «чужаків».

Феромони продукуються спеціалізованими екзокринними залозами. У ссавців феромони виробляються анальними, лицьовими, грудними (при лактації) залозами, залозами, розташованими на подушечках лап і т.д. Виділяючи в навколишнє середовище, феромони ссавці стимулюють нюхові рецептори, розташовані в вомероназальному органі (ВНО), який також називається сошниково-носовим або органом Якобсона. ВНО - це периферичний відділ додаткової нюхової системи, який розташовується в ростральній частині твердого піднебіння в носовій порожнині. У деяких видів, таких як кішки і собаки, ВНО з'єднується з ротовою порожниною через різцеві канали. ВНО є каналом, вистеленим епітелієм і оточеним судинними структурами. При звуженні судин ВНО відкриваються, забезпечуючи доступ повітря, що містить феромони.

Специфічні запахи стимулюють відкриття ВНО, також як візуальні сигнали запускають вироблення феромонів у тварин (наприклад, характерна поза при дефекації або сечовипусканні). Одержувачу необхідно проявити специфічну поведінку (назване "флема"), при якому повітря активно закачується в ВНО за допомогою відкриття резцових проток.
Усередині ВНО феромони уловлюються хеморецепторами, більш чутливими і більш специфічними, ніж хеморецептори основних нюхових нервів.

Вплив феромонів на хеморецептори призводить до появи в них і пов'язаних з ними нервових клітинах сигналів (біоелектричних потенціалів), які надсилаються в додаткову нюхову цибулину в передньому мозку (яка є власним представником додаткової нюхової системи в ЦНС). Далі інформація передається в інші структури лімбічної системи (емоційного мозку), включаючи мигдалину. Таким чином, феромони швидко впливають на емоційну поведінку і фізіологію на несвідомому рівні.

Будучи біологічними активними речовинами природного походження, феромони не належать до якогось одного класу хімічних сполук. Їх будова (вона відома не для всіх феромонів, існування яких в принципі доведено) різноманітна. Феромони можуть бути представлені окремими хімічними сполуками, але частіше біологічну дію надає сукупність кількох компонентів.
Як правило, для біологічної дії феромона характерна видова специфічність, тобто різні види тварин використовують в якості феромона різні хімічні речовини. В основному, феромони здійснюють хімічну комунікацію між особинами одного виду.

Важливим аспектом в розумінні механізму дії феромонів є наступне: феромони не проникають в організм тварини, так як діють як сигнал або знак, що передає інформацію тому, хто може його розшифрувати. Це свідчить про абсолютну безпечність феромонів для здоров'я тварин.

Найбільш повно вивчені феромони комах. Роль феромонів в житті комах дуже велика. Статеві феромони забезпечують зустріч і «пізнавання» особин різної статі і стимулюють статеву поведінку. Феромони «тривоги» викликають реакцію втечі, затаювання або, навпаки, як це спостерігається у суспільних комах, - агресивну реакцію і колективний напад на ворога. Феромони матки домашньої бджоли гальмують розвиток яєчників у робочих бджіл.

Феромони хребетних тварин вивчені в меншій мірі. Так, феромони самців деяких риб прискорюють дозрівання самок, синхронізуючи розмноження популяції.
У застосуванні до ссавців, суворе визначення поняття феромонів важко дати через особливу складність їх поведінки і недостатнє знання механізмів хімічної комунікації. Накопичено значну кількість фактів, що встановлюють вплив різних біологічних виділень ссавців на статевий, материнський, територіальний, фізіологічний та емоційний стан, а також на агресивну поведінку.

Феромони - потенційно ефективні засоби управління поведінкою тварин. На сьогоднішній день хімічні аналоги феромонів успішно застосовуються в боротьбі з комахами-шкідниками (пастки з феромонами використовуються для масового знищення комах-шкідників, а в ряді випадків - і для обліку їх чисельності). Ефективне застосування феромонів і при вирішенні поведінкових проблем у собак і кішок.

Матеріал наданий компанією «Сева Санте Анімаль»